Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

II posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się II posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online.

 

Zgodnie z planem pracy rady omówione zostały dwa zagadnienia związane z ochroną konsumentów, tj. cyberprzestępczość oraz zakupy przez Internet w czasie pandemii.

 

„Zakupy przez Internet w czasie pandemii” – Kujawsko -Pomorski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

 

W okresie pandemii częściej dokonywane są zakupy przez internet, bądź telefon. Należy pamiętać, że każdy konsument ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. W związku z tym, jeżeli chcemy zrezygnować z umowy zawartej na odległość warto zapoznać się z poniższą instrukcją odstąpienia od umowy.

 

 • NIE DZWOŃ DO PRZEDSIĘBIORCY – Może on zachęcać do zawarcia kolejnej umowy bądź jej niekorzystnej modyfikacji.
 • NAPISZ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – Warto podać w nim datę zawarcia umowy, dane konsumenta oraz przedsiębiorcy, wymienić wszystkie produkty objęte umową. Tak przygotowane oświadczenie najlepiej podpisać własnoręcznie, zachować kopię niniejszego oświadczenia oraz zrobić zdjęcie lub film z pakowania rzeczy przed wysyłką.
 • WYŚLIJ OŚWIADCZENIE NA ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY LUB NA ADRES WSKAZANY W UMOWIE JAKO ADRES DO DORĘCZEŃ – Należy pamiętać, aby oświadczenie wysłać w ciągu 14 dni. Termin ten liczymy od dnia podpisania umowy (jeżeli od razu dostałeś rzeczy) albo od dnia, kiedy dostałeś ostatnią zakupioną rzecz, Wyślij je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • POCZEKAJ NA ODBIÓR KORESPONDENCJI ALBO NA ZWROT NIEPODJĘTEJ KORESPONDENCJI – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne, nawet jeżeli przedsiębiorca nie odbierze korespondencji.
 • ODEŚLIJ NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKIE OTRZYMANE RZECZY (RÓWNIEŻ GRATISY i PREZENTY) – Pamiętaj, że masz na to 14 dni od odstąpienia od umowy. Możesz najpierw wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a potem paczkę albo od razu wysłać i oświadczenie i produkty,
 • ZACHOWAJ DOWODY NADANIA LISTÓW I PACZEK.
 • JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA ZAPROPONUJE CI, ŻE SAM ODBIERZE RZECZY, MOŻESZ SIĘ ZGODZIĆ – Jeżeli przedsiębiorca zaproponuje to ustnie lub przez telefon – nie ryzykuj i sam odeślij rzeczy.
 • JEŻELI PRZY OKAZJI ZAKUPU WZIĄŁEŚ KREDYT, NIE MUSISZ WYSYŁAĆ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA DO BANKU – Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca, który otrzyma od konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinien powiadomić o tym bank, który udzielił kredytu.
 • JEŻELI JEDNAK BANK SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTUJE WYŚLIJ DO BANKU KOPIĘ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU – Pamiętaj, że nadal musisz mieć kopię dla siebie. Wyjaśnij bankowi, że wysłałeś je w ustawowym terminie. Zdarza się, że przedsiębiorca nie informuje banku o odstąpieniu od umowy.

 

„Cyberprzestępczość- zagrożenia i jak się przed nimi ustrzec” – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

 

Cyberprzestępczość stanowi działalność przestępczą, która odbywa się za pomocą komputerów, telefonów lub innych urządzeń elektronicznych. Często miejscem działania jest również internet. Szczegółowo omówiono kilka rodzajów cyberprzestępczości, w tym:

 • Phishing – podszywanie się pod określoną osobę lub instytucję (np. bank) poprzez przesłanie e-mail, SMS, telefon celem wyłudzenia ważnych danych, takich jak login i hasło do banku.
 • Hacking – włamanie się do czyjegoś komputera poprzez złamanie zabezpieczeń, Umożliwia to zdalny dostęp do komputera.
 • Oszustwa poprzez konkursy, ogłoszenia, fałszywe sklepy internetowe, reklamy, e-mail, które mają za zadanie pobranie danych osobowych, loginów i haseł.
 • Cyberstalking – nękanie przez Internet poprzez wysyłanie e-mail, wiadomości na portalach społecznościowych, komunikatorach celem żądania okupu w zamian za nieudostępnianie kompromitujących treści.
 • Komputery zombie – komputer z dostępem do sieci, na którym został wgrany program sterowany z zewnątrz.

 

W jaki sposób ochronić się przed cyberprzestępczością? Przede wszystkim warto posiadać oprogramowania oraz wszelkiego rodzaju programy z legalnego źródła, zainstalować aktualny i licencjonowany antywirus. Warto również ustawiać silne hasła, nie wchodzić w podejrzane linki czy pliki wysłane w wiadomości e-mail.

 

Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia