Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

I posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 6 października 2020 r. odbyło się I posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pan Marszałek Sławomir Kopyść powitał uczestników posiedzenia oraz wręczył nominacje Członkom Rady na I kadencji.

 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie spraw związanych z ochroną praw i interesów konsumentów, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonuje ona zadania o charakterze wojewódzkim, w szczególności, w zakresie ochrony praw konsumentów.

 

Celem działania Rady jest między innymi współdziałanie zmierzające do zapewnienia koordynacji i ujednolicenia interwencji podejmowanych w interesie konsumentów, inspirowanie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów i działań przyczyniających się do kształtowania powszechnej orientacji pro konsumenckiej oraz wymiana informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów i konsultacje w zakresie działań niezbędnych do podjęcia w sprawach ich ochrony.

 

Członkowie Rady powołani są przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 5 letnią kadencję spośród:

  • przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • rzeczników konsumentów miast na prawach powiatu;
  • przedstawicieli administracji rządowej w Województwie zajmujących się ochroną praw konsumenta;
  • przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i instytucji statutowo zajmujących się ochroną praw konsumenta.

 

Wybrano Prezydium Rady w składzie:

  1. Przewodniczący – Bożena Sawicka, Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu;
  2. Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy;
  3. Sekretarz – Krystyna Watkowska, Miejski Rzecznik Konsumentów we Włocławku.

 

 

Na posiedzeniu omówiono wstępnie założenia do planu pracy rady.

 

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP