Sprawy społeczne

Programy rządowe – informacja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia realizują szereg programów, których beneficjentami, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, mogą być mieszkańcy naszego regionu. Część tych inicjatyw wymaga formalnego zaangażowania gmin w postaci złożenia wniosku, czy też innej formy aplikacji, choć są też działania, z których obywatele mogą skorzystać bezpośrednio, np. „Leki+”.

 

Mnogość tych programów ogłaszanych czy wyznaczających termin aplikacji w okresie zmian na progu nowej kadencji może stanowić trudność w ich rozpoznaniu i szybkim złożeniu wniosku, stąd ważne jest zaangażowanie i współpraca całej wspólnoty samorządowej, aby jak najefektywniej wykorzystać oferowane możliwości dla mieszkańców naszego województwa. Znacząca liczba programów (tj. „Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020”, „Program Wieloletni „Senior+” czy „Opieka 75+”) dedykowana jest osobom starszym, ale są też programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) czy z wychowaniem dzieci np. „Maluch+”, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

 

Poniżej odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć szczegółowe informacje dot. rządowych programów:

 

Zachęcam do śledzenia stron internetowych ministerstw, na których odnaleźć można szczegółowe informacje nt. poszczególnych programów. Dzięki wykorzystaniu istniejących narzędzi możliwe będzie jeszcze sprawniejsze działanie na rzecz społeczności lokalnych naszego regionu.