Sprawy społeczne

uczestnicy posiedzenia WSRdsON
uczestnicy posiedzenia WSRdsON

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia.

 

Pani dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka wręczyła nominację nowemu członkowi WSRdsON, którym w drodze naboru uzupełniającego, został pan Jan Schwarz – Prezes Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA.

 

Członkowie Rady, zgodnie z Rozporządzeniem  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, wybrali spośród siebie Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy będą kierować pracami Rady do końca IV kadencji WSRdsON. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Prezydium  wybrani zostali:

 

  1. Przewodnicząca Rady – Dorota Żabińska – Prezes zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Światło w Toruniu;
  2. V-ce Przewodniczącego Rady – Krzysztof Kranz – Menażer Bydgoskiej Drużyny Rugby na Wózkach JOKERS;
  3. Sekretarz Rady – Hanna Zielinska – Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych w Tucholi.

 

Członkowie przyjęli sprawozdanie z działalności WSRdsON za rok 2018, jak również nakreślili tematykę posiedzeń w roku 2019 r.

 

uczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsON