Sprawy społeczne

Biała Wstążka 2018

Jak co roku, 25 listopada ruszyła kampania sprzeciwu wobec krzywdzenia kobiet – zainspirowana przez mężczyzn i do nich skierowana. Od wielu lat, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego włącza się w tę akcję.

 

W tym roku, o akcji „Biała Wstążka” oraz działaniach na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej przypomina materiał informacyjny publikowany na zlecenie samorządu województwa w „Gazecie Pomorskiej”, „Expressie Bydgoskim” i „Dzienniku Nowości”.

 

Publikacja wspomnianego materiału w wydaniach magazynowych ww. gazet (23.11.2018, 30.11.2018 i 7.12.2018) ma szansę dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców naszego regionu.

 

Innym działaniem realizowanym w ramach kampanii „Biała Wstążka” jest wydanie kalendarza planszowego na rok 2019 zawierający ww. treści, który będzie podarowany strażakom z naszego województwa. Strażacy, zarówno ochotnicy, jak i zawodowi, cieszą się ogromnym szacunkiem i zaufaniem społecznym, dlatego bardzo liczymy na ich pomoc w propagowaniu idei sprzeciwu wobec przemocy, której doświadczają kobiety.

 

Akcja „Biała Wstążka” potrwa do 10 grudnia 2018 r.

 

O tym jak samorząd naszego województwa włączał się w kampanię Biała Wstążka w 2017 i 2016 roku pisaliśmy na stronach:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2017,242,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2016,212,l1.html

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

listopad 2018