Sprawy społeczne

Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Bydgoszcz, 23.05.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Bydgoszcz, 23.05.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Podsumowanie cyklu szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka”

W dniu 23.05.2022 r. w Bydgoszczy odbyło się szkolenie organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu będące trzecim – ostatnim z cyklu jednodniowych warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, pn. „Procedura odebrania dziecka”. Wcześniejsze szkolenia miały miejsce w Toruniu oraz we Włocławku.

 

Celem szkoleń było podniesie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej z regionu w zakresie prawidłowego stosowania procedury odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie, w tym m.in. właściwej oceny bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka, głównych zasad postępowania w zakresie zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz obowiązków poszczególnych osób, uczestniczących w procedurze odebrania dziecka.
Obszar tematyczny szkoleń został uzupełniony o podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wykrywania oznak nieszczerości opiekunów prawnych stosujących przemoc wobec dzieci. Program szkolenia był stały dla wszystkich miejscowości, a zajęcia były realizowane w formie warsztatowej oraz wykładowej z wykorzystaniem dyskusji. Teoria została zilustrowana przykładami z pracy zawodowej osoby prowadzącej zajęcia. W trzech edycjach szkoleń wzięły udział 73 osoby z całego regionu. Realizatorem szkolenia była firma PO_MOST Knowledge & Skills Bożena Wołoszyn. Zajęcia przeprowadziła we wszystkich miejscowościach Pani Bożena Wołoszyn, która od 17 lat szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń, szczególnie postawa i kompetencje trenera, znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, o czym świadczą oceny z przeprowadzonych ankiet.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

maj 2022 rok

 

Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Bydgoszcz, 23.05.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i ZdrowiaSzkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Bydgoszcz, 23.05.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia