Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia oraz prowadzący zajęcia p. Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (23.05.2022)
Uczestnicy szkolenia oraz prowadzący zajęcia p. Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (23.05.2022)

Szkolenie dla kolejnej służby zaangażowanej w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czynnie zaangażowani są w działania na rzecz ograniczenia przemocy domowej. Przedstawiciele tego gremium są obligatoryjnie członkami gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wchodzą w skład grup roboczych i realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Mając to na uwadze, samorząd województwa przygotował szkolenia dedykowane ww. grupie specjalistów.

W dniach 23 i 24 maja 2022 r., w toruńskim Hotelu Filmar, 32 osoby reprezentujące 11 GKRPA uczestniczyły w szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”. Bogaty program szkolenia pozwolił na poruszenie wielu kwestii dotyczących zarówno przepisów prawa, jak i praktycznych aspektów pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. Uczestnicy szkolenia aktywnie włączali się w zajęcia zadając liczne pytania zarówno w trakcie wykładów, jak i ćwiczeń. Zadowolenie z zajęć zostało wyrażane gromkimi brawami oraz znalazło swoje odbicie w ankietach ewaluacyjnych.

Szkolenie prowadził pan Daniel Mróz – pedagog, terapeuta, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (współautor przepisów prawnych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), trener i edukator, czynnie zaangażowany w praktyczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. jako członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.

Szkolenie dla kolejnej grupy przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbędzie się w terminie 22-23 września 2022 r.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
maj 2022

 

Uczestnicy szkolenia oraz prowadzący zajęcia p. Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (23.05.2022)Uczestnicy szkolenia oraz prowadzący zajęcia p. Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (23.05.2022)Uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (23.05.2022)Uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (24.05.2022)Uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (24.05.2022)