Sprawy społeczne

Szkolenie dla trenerów programu Bez przemocy, Toruń, 9-13.X.2017 r., - uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie dla trenerów programu Bez przemocy, Toruń, 9-13.X.2017 r., – uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej – szansa na zmianę

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.04.2014 r. przyjął i rekomendował do realizacji program „Bez przemocy”. Jest o program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie opracowany na zlecenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Aby program mógł być praktyczne realizowany, potrzebni są specjaliści, którzy nabędą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dlatego też, od przyjęcia programu „Bez przemocy”, tj. od 2014 r., Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, szkoli trenerów ww. programu.

 

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyło się kolejne, już czwarte szkolenie, prowadzone przez autorki Programu – Katarzynę Łęgowską (psycholog) i Agnieszkę Regel (radca prawny), które ukończyło 7 par trenerskich. Tym samym zespół osób uprawnionych do realizowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wg. programu „Bez przemocy” powiększył się o 14 osób i liczy obecnie 51 osób.

 

Relacje z poprzednich szkoleń dostępne na stronach:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/relacja-ze-szkolenia-dla-trenerow-programu—-bez-przemocy-,125,l1.html

 

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/program—-bez-przemocy———kolejni-trenerzy-przeszkoleni,146,l1.html

 

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/oddzialywania-korekcyjno-edukacyjne,177,l1.html

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

październik 2017