Sprawy społeczne

Jak radzić sobie z trudnym klientem w pracy socjalnej

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez środowiska zawodowo pomagającym rodzinom, Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przygotował cykl warsztatów dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pn.: „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”. Szkolenia odbyły się w Toruniu w dniu 9 października oraz w Bydgoszczy 26 października i miały na celu m.in. wzmacnianie umiejętności pracy z trudnym klientem. W dwóch edycjach szkoleń wzięło udział 50 osób.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy m.in.:

  • Wypracowali wskaźniki dla własnego stylu komunikacji w kontakcie z trudnym klientem;
  • Zyskali wiedzę nt. przyczyn zachowań trudnych klientów i radzenia sobie z nimi;
  • Rozwinęli umiejętności przekazania klientowi informacji zwrotnej, aby zmienił swój negatywny sposób komunikacji i zachowań;
  • Nabyli kompetencje asertywnej odmowy klientowi roszczeniowemu;
  • Opanowali techniki „4 kroków” w sytuacji zachowań agresywnych klientów.

 

Podczas szkoleń zastosowano różnorodne metody pracy jak: mini wykłady, dyskusje w małych grupach, ćwiczenia określonych umiejętności w parach, odgrywanie scenek zaczerpniętych z realnej pracy, które pozwoliły w pełni wykorzystać doświadczenia uczestników oraz zwiększyć ich wiedzę i umiejętności. Warsztaty poprowadził Piotr Sajewicz – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1995 r. realizujący projekty szkoleniowe, wg autorskich programów i materiałów.

           

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

listopad 2017 r.

 

Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Toruń 9.10.2017r.Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Toruń 9.10.2017r.Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Toruń 9.10.2017r.Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Bydgoszcz 26.10.2017r.Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Bydgoszcz 26.10.2017r.Uczestnicy szkolenia „Praca z trudnym klientem – metody i techniki pracy socjalnej”, Bydgoszcz 26.10.2017r.