Sprawy społeczne

„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

O rodzinie we Włocławku

W dniu 14 czerwca br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań dotyczących rodziny i Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028. Założeniem było przybliżenie koncepcji nowopowstającego Programu, ale przede wszystkim zebranie doświadczeń uczestniczek i uczestników reprezentujących różnorodne podmioty i organizacje oraz rozpoznanie potrzeb dotyczących wspierania rodziny. W wydarzeniu wzięli udział Pan Sławomir Kopyść członek zarządu województwa, Pan Marek Wojtkowski prezydent Miasta Włocławek oraz zastępcy prezydenta Pani Domicela Kopaczewska i Pani Monika Jabłońska.

 

Zebrani próbowali odpowiedzieć na pytania:
– co i jak robić dla wzmocnienia i rozwoju rodzin oraz
– co jest najważniejszym wyzwaniem dla rodzin i jakie obszary wymagają wsparcia.

 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych spotkań (w Inowrocławiu oraz w Brodnicy) zebrano propozycje inicjatyw wspierających i promujących rodzinę oraz w pozytywny sposób kształtujących kompetencje rodzicielskie jak i postawy prorodzinne.

 

Rezultatem obrad było zebranie katalogu propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie rodziny. Tezy i stwierdzenia, które zostały wypracowane w trakcie debaty pomogą zdefiniować kierunki i zakres interwencji oraz staną się jednym z elementów diagnozy społecznej, będącej podstawą do opracowania dokumentu.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec 2022 rok

 

„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia„Debata ws. Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”, 14.06.2022 r. Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia