Sprawy społeczne

Plansza z prezentacji - obszary analizowane w obszarze diagnozy

Cykl wykładów online

Rozwój elektronicznych środków komunikacji na odległość pozwolił na organizowanie wielu przedsięwzięć w przestrzeni wirtualnej. Jedną z takich dziedzin są szkolenia, webinaria i kursy realizowane online. Wpisując się w ten trend, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia rozpoczął cykl wykładów adresowanych do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych działających w naszym województwie pt. „Pomoc dziecku krzywdzonemu”.

 

Wykłady wygłosiły panie Katarzyna Fenik-Gaberle i Renata Kałucka-Kokot – od wielu lat zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a szczególnie ochrony dzieci przed krzywdzeniem (więcej informacji o autorkach wykładów poniżej).

 

W dniach 27 i 31 maja br. pedagodzy i psychologowie pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mieli możliwość wysłuchania prowadzonych zdalnie wykładów na poniższe tematy:

  1. Rodzic – ofiara przemocy w rodzinie (p. K. Fenik-Gaberle),
  2. Rodzic – sprawca przemocy w rodzinie (p. K. Fenik-Gaberle),
  3. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie – ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji i stopnia zagrożenia oraz terapii dziecka i rodzica (p. R. Kałucka-Kokot),
  4. Diagnozowanie przemocy wobec dziecka, zaniedbanie jako forma przemocy wobec dziecka, narzędzia diagnozy dziecka z problemem przemocy (p. R. Kałucka-Kokot).

 

Kolejny wykład (Rola i zadania pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka oraz przeprowadzaniu interwencji i udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu), który wygłosi p. Katarzyna Fenik-Gaberle, zaplanowano na wrzesień 2022 r.

 

Katarzyna Fenik-Gaberle – mgr pedagogiki, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. W Fundacji Dzieci Niczyje kierowała zespołem terapeutycznym Centrum Dziecka i Rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – szczególnie działań dla profesjonalistów pracujących na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom. Autorka, współautorka i realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych. Autorka publikacji o tematyce związanej z problemem przemocy w rodzinie oraz problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców, m.in. wydawnictw Ośrodka Rozwoju Edukacji. Obecnie udziela konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychoterapii.

 

Renata Kałucka-Kokot – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, superwizor, autor i realizator szkoleń, programów edukacyjnych i profilaktycznych. Doświadczenie zdobywała jako wieloletni współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, szczególnie działań dla profesjonalistów pracujących na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci zarówno w wieku szkolnym, jak i małych, ofiar przemocy w rodzinie. Jest współautorem, trenerem, wykładowcą i superwizorem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Jako superwizor wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest autorką wielu publikacji na temat pomagania osobom krzywdzonym. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychoterapii.

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

czerwiec 2022