Sprawy społeczne

zrzut ekranu z audycji wyemitowanej 23.02.2021 r.

Mocne wsparcie programu przeciwdziałania przemocy

Prezentacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nowej perspektywie – na lata 2021-2026 była poświęcona, kolejna już w tym roku, audycja TVP Bydgoszcz z cyklu ,,Mocne Wsparcie”. W tym odcinku goście programu rozmawiali nt. sytuacji i poziomu zjawiska przemocy w rodzinie oraz wyzwań w zakresie ograniczenia tego zjawiska i możliwości oddziaływań przez wszelakie instytucje w województwie zaangażowane w ten proces.

 

Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Społecznych i Marketingowych SOMA, która na zlecenie samorządu przeprowadziła badanie zjawiska przemocy i lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiła analizę tego stanu rzeczy oraz najważniejsze wyzwania z jakimi w najbliższych latach będzie mierzył się samorząd województwa.

 

Pani Elżbieta Opiłowska – kierownik Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Wydziale Polityki Społecznej Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, omówiła niektóre działania i narzędzia jakimi samorząd województwa we współdziałaniu z samorządami lokalnymi będzie realizował zapisy prezentowanego programu.

 

W audycji widzowie obejrzeli również felietony prezentujące dobre doświadczenia i praktyki z naszego regionu, które pomagają rodzinom rozwiązywać konflikty i przezwyciężać kryzysowe sytuacje wśród najbliższych członków rodziny. Zaprezentowano działania takie jak Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, szkolenia służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, edukacja rodziców czy mediacje rodzinne.

 

Zapraszamy do obejrzenia programu

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

luty 2021