Sprawy społeczne

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

VI Posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa (w trybie online)

W dniu 25 marca 2021 r.  odbyło się VI posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z udziałem Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa, Pana Sławomira Kopyścia,  Członka Zarządu i Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

 

Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji programu wojewódzkiego pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2020.

 

Efekty realizacji programu w roku 2020 przedstawiła Pani Milena Skopińska, Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim. Głównym celem programu, przyjętego przez zarząd województwa w 2012 roku, jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz zapewnienie im jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Na realizację programu przeznaczono w 2020 roku łącznie ponad 15,7 miliona złotych. Na tę kwotę złożyły się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z budżetu województwa, które rozdysponowano na realizację następujących zadań:

 

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Na ten cel przeznaczono w ubiegłym w ramach programu ponad 4, 3 miliona złotych ze środków PFRON. Kwota ta została podzielona między 6 podmiotów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – na realizację tego zadania złożyły się środki RFON (ponad 10,3 miliona złotych) i budżetu województwa (ponad 169 tysięcy złotych). W naszym regionie funkcjonuje obecnie dziewięć Zakładów Aktywności Zawodowej, przygotowujących niepełnosprawnych pracowników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W 2020 roku udało się wprowadzić na otwarty rynek pracy sześciu podopiecznych ZAZ. Placówki zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych pod okiem wykwalifikowanego personelu. 

 

Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – na które przeznaczono 231 tysięcy złotych ze środków PFRON i 100 tysięcy złotych z budżetu województwa Na realizację przedsięwzięć samorząd województwa ogłosił trzy konkursy. W ich efekcie udało się zrealizować projekty włączające osoby niepełnosprawne w życie społeczne. Jednym z nich było zapewnienie asystenta online osoby niesłyszącej. Projekt Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy ułatwił osobom głuchym załatwienie wielu codziennych spraw. Osoba niesłysząca mogła w dowolnym momencie połączyć się z tłumaczem języka migowego przez Internet, wykorzystując posiadany sprzęt np. telefon, tablet, komputer oraz aplikację Skype.

 

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych – na ten cel trafiło150 tysięcy złotych z budżetu województwa. Pomimo pandemii COVID-19 w ramach tego działania udało się między innymi:

  • przeprowadzić konkurs ,,Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w ramach którego wyróżniono i przyznano nagrody finansowe czterem osobom,
  • w okresie świąt bożego narodzenia przekazano środki na rzecz 169 podopiecznych placówek: DPS dla Dzieci i Młodzież w Grabiu (powiat aleksandrowski), DPS w Chełmnie i DPS w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński),
  • współorganizowano IV Bal Osób Niepełnosprawnych w Dworze Artusa w Toruniu, w którym uczestniczyło 200 mieszkańców województwa z różnego typu niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.

 

Uczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzenia