Sprawy społeczne

Spotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Spotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Kujawsko-Pomorskie przeciw przemocy

Rok 2021 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”. Wspomniany wyżej dokument jest efektem współpracy ekspertów z różnych instytucji aktywnie uczestniczących w pracy na rzecz ograniczenia tego negatywnego zjawiska. Kilkanaście osób wchodzących w skład powołanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespołu autorskiego do opracowania projektu programu, od kwietnia do grudnia 2020 r. współpracowało przy jego tworzeniu. Ze względu na sytuację epidemiczną praca odbywała się w ramach spotkań zdalnych i hybrydowych, ale przede wszystkim między spotkaniami – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków i możliwości porozumiewania się.

 

Już w bieżącym roku – w dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na swoim pierwszym posiedzeniu w 2021 roku podjął uchwałę nr 1/39/21 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, tym samym zespół mógł zakończyć swoja pracę.

 

Akcentem kończącym zaangażowanie w tworzenie programu było spotkanie podsumowujące, które odbyło się w dniu 22 lutego 2021 roku, w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych. Obecni na spotkaniu członkowie zespołu autorskiego otrzymali, wyrażane przez Marszałka Województwa – Pana Piotra Całbeckiego, podziękowania za zaangażowanie i wkład merytoryczny w przygotowanie programu. Dodatkowo spotkanie było okazją do przedstawienia planów realizacji programu
w najbliższym okresie, propozycji dalszej współpracy przy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i rozmów na temat działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez poszczególne osoby i reprezentowane przez nie podmioty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/wojewodzki-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2021-2026,309,l1.html

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

luty 2021

 

Spotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy