Sprawy społeczne

Szkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

„Metoda Indukcji Behawioralnej” w pracy z rodziną

W środę 19 października 2016 r. zakończył się cykl dwudniowych warsztatów dla osób pracujących z rodzinami pn.: “Metoda Indukcji Behawioralnej”. W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników – pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie ze Żnina, Grudziądza, Wąbrzeźna, Tucholi i Świecia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej ze Złejwsi Wielkiej, Lubicza i Chełmży.

 

W coraz bardziej złożonym społeczeństwie rodzice stają przed większą ilością wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też metody wsparcia proponowane rodzinie muszą być rozwijane i doskonalone, sprostać nowym wyzwaniom wychowawczym. Szkolenie organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu miało na celu usprawnienie codziennego funkcjonowania rodzin i podniesienie jakości życia jej członków. MIB jest metodą systemową i obejmuje swym działaniem wszystkich członków rodziny zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Podczas 16-stu godzin zajęć uczestnicy zapoznali się z 4 fazami przedmiotowej metody oraz wykorzystywanymi w niej narzędziami: Rodzinna Tablica Zadań, Dziennik zadań, Skrzynka marzeń i Pakiet minut.

 

Szkolenie poprowadził Jarosław Przeperski, doktor nauk społecznych, wykładowca w Katedrze Pracy Socjalnej UMK w Toruniu. Autor wielu publikacji z zakresu polityki prorodzinnej, pracy socjalnej z rodziną, wspierania rodziny, innowacyjnych metod pomocy rodzinom w kryzysie a także rodzin wielodzietnych. W badaniach przedstawiciel nurtu familiocentrycznego, poszukującego zasobów, sił w samej rodzinie, środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Społecznik, założyciel i dyrektor Fundacji Nadzieja dla Rodzin w Toruniu działającej na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie (wprowadzanie innowacyjnych metod pracy z rodzinami, w tym Konferencji Grupy Rodzinnej) oraz rodzin wielodzietnych. Wieloletni trener w zakresie metod pracy socjalnej z rodzinami.

 

Szkolenie okazało się bardzo przydatne, o czym świadczą wnioski z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych np.: “Profesjonalne podejście prowadzącego ukierunkowane na całościową pracę z rodziną”, “Duża profesja, doświadczenie potengowały u mnie chęć poprowadzenia przydatnych metod w pracy z indywidualnym przypadkiem”.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

październik 2016r.

 

Szkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Metoda Indukcji Behawioralnej”, Toruń 18-19.10.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy