Sprawy społeczne

Kampania województwa kujawsko-pomorskiego przeciw przemocy w rodzinie – plakat
Kampania województwa kujawsko-pomorskiego przeciw przemocy w rodzinie – plakat

Kampania województwa kujawsko-pomorskiego przeciw przemocy w rodzinie

Jak wyeliminować przemoc, szczególnie tę domową? Jest to troska wszystkich instytucji, które stykają się lub zajmują rozwiązywaniem tego problemu. Jednym ze sposobów ograniczania zjawiska przemocy jest łączenie sił i zasobów różnych instytucji i osób, aby z jednej strony pomagać ofiarom przemocy, z drugiej uwrażliwiać najbliższe otoczenie oraz  zachęcać je do reagowania na niewłaściwe i niepożądane zachowania.

 

Równie ważne, jak samo pomaganie w sytuacji kiedy do przemocy już dochodzi, jest wsparcie osób borykających się z różnymi trudnościami, czy rodzin w kryzysie, tak aby pomóc im zanim dojdzie do przemocy. Kolejny ważny element przeciwdziałania przemocy, to szeroka informacja dotycząca instytucji działających na rzecz wsparcia ofiar przemocy, a przede wszystkim zachęcanie ich do podjęcia działania oraz wzmacnianie postaw nakierowanych na aktywne poszukiwanie sposobu wyjścia z traumatycznej sytuacji w jakiej się znalazły.

 

Tym właśnie celom służy bieżąca kampania województwa kujawsko-pomorskiego, która rozpoczyna się 21 listopada 2016 r., w Międzynarodowym Dniu Życzliwości. Termin ten nie został wybrany przypadkowo, bo kształtowanie właściwych postaw i budowanie zdrowych, opartych na szacunku, życzliwości i pomocniczości relacji międzyludzkich, jest najlepszą profilaktyką przemocy, zarówno tej domowej, jaki i rówieśniczej czy każdej innej.

 

Zachęcamy Państwa do propagowania idei życia bez przemocy, życzliwości wobec każdej osoby i zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.

 

Zapraszamy również do obejrzenia programu pt. „Epidemia życzliwości”, który zostanie wyemitowany w dniu 21.11.2016 r. o godz. 19.15 na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz.

 

Twórzmy koalicję przeciw przemocy!

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

listopad 2016