Sprawy społeczne

Seminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w Toruniu
Seminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w Toruniu

Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny

22 listopada br. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu odbyło się seminarium pt.: „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”. Organizatorem seminarium był Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tematem przewodnim seminarium było „dobre pomaganie”, w szerokim kontekście wsparcia rodziny – zarówno pracy z rodziną w środowisku, jak również w procesie organizowania społeczności lokalnej. Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni laureaci nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” z poprzednich lat. Seminarium zostało otwarte przez Panią Anetę Jędrzejewską członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Pani Łucja Andrzejczyk, Dyrektor Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, laureatka z 2012 roku, zaprezentowała myśl „Zaangażowanie liderów w działania na rzecz aktywności obywatelskiej szansą osiągnięcia sukcesu”. Pani Łucja opowiedziała jak budowała zespół i jak osiągnęła dobre rezultaty, przedstawiając realizację szeregu projektów dla społeczności Włocławka ale też i całego regionu. Pani Ewa Zbelicka, sekretarz Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, laureatka z 2014 roku, przedstawiła temat „Cechy osobowości społeczników działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. Pani Ewa wspomniała o motywacjach społeczników, ludziach organizacji pozarządowych po rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Konkludując, zaangażowanie w organizacji pozarządowej i działalność na rzecz innych, ma pozytywny wpływ na stan wiedzy, wrażliwość i filozofię życiową społeczników. Doświadczenie społecznikowskie uczy wartości obywatelskich i ludzkiej solidarności. Pani Anna Sobiesiak, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, laureatka nagrody w 2011 roku, przybliżyła ideę: „Współpraca w skutecznym pomaganiu”. Pani dyrektor zaczęła od przytoczenia japońskiego przysłowia „Nikt z nas w pojedynkę nie jest tak bystry, jak my wszyscy razem” rozwijając myśl o 5 prostych lekcjach, które udziela nam Natura. Odwołując się do gęsi, które każdego roku przemierzają tysiące kilometrów, lecąc kluczem za gęsią prowadzącą, ufając że prowadzi je we właściwym kierunku, przedstawiła pierwszą cechę właściwie pracującego zespołu. Oprócz zaufania, ważne są: siła zespołu, dzielenie się trudnymi zadaniami, empatia i zrozumienie oraz pozytywne zachęty i komunikaty.

 

Seminarium zakończył Marszałek Województwa Piotr Całbecki dziękując za przybycie i udział w seminarium oraz za dobre pomaganie i wspieranie rodziny na co dzień, składając wszystkim najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

listopad 2016 r.

 

Seminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w ToruniuSeminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w ToruniuSeminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w ToruniuSeminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w ToruniuSeminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w ToruniuSeminarium „Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny”, 22 listopada 2016r. w Toruniu