Sprawy społeczne

Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

Coaching rodzinny – czyli jak odkrywać potencjał rodziny

W Toruniu w dniach 8 – 9 czerwca br. odbyło się ostatnie z zaplanowanego cyklu szkoleń, z zakresu coachingu rodzinnego – technik i narzędzi wsparcia systemu rodzinnego.

 

Uczestnikami szkolenia, którzy chcieli poszerzyć swoje spektrum metod i technik do pracy z rodzinami byli pracownicy 11 ośrodków pracy z rodziną: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Brodnicy, Chełmży i Chełmna, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Chełmnie i Tucholi, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Wagańcu i Lubiczu oraz  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Zajęcia warsztatowe zostały bardzo wysoko ocenione, szczególnie postawa i kompetencje trenera: znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, przyjazną atmosferę i pozytywne nastawienie.

 

Tym „toruńskim” szkoleniem zakończył się cykl 5 dwudniowych warsztatów dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pn.: „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Grudziądzu, Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu oraz Toruniu. Miały one na celu poznanie zarówno podstawowych założeń koncepcji coachingu rodzinnego jak i warsztatu pracy coacha rodzinnego. Program szkolenia został przeprowadzony w formie wykładowej albo mini wykładów oraz warsztatowej w ramach pracy w podgrupach i w parach. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 120 osób z całego regionu. Przestrzeń, w której odbywały się kolejne szkolenia została udostępniona nieodpłatnie przez zaprzyjaźnione samorządy, dzięki temu uczestnicy zdobywali wiedzę w ośrodkach w pobliżu miejsca swego zamieszkania i komfortowych warunkach.

 

Uczestnicy szkoleń zostali „otwarci” na coachingową formę wsparcia rodziny budującą i rozwijającą samodzielność, sprawczość i odpowiedzialność za podejmowane działania przez członków rodziny. W ankietach pojawiła się chęć kontynuowania powyższej tematyki na dalszych, praktycznych warsztatach w mniejszych grupach.  

 

Za realizację całego cyklu szkoleniowego odpowiedzialna była Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN oraz Warszawski Instytut Profilaktyki.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

czerwiec 2017r.

 

Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Toruń 8 – 9 czerwca 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia