Sprawy społeczne

Inauguracja konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we Włocławku
Inauguracja konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we Włocławku

Profesjonaliści przeciw przemocy w rodzinie

Włocławskie Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” już po raz drugi gościło przedstawicieli różnych służb zaangażowanych w rozwiązywanie problemów przemocy domowej na konferencji pt. „Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów”.

 

Zorganizowanie konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, było możliwe dzięki współpracy różnych instytucji, głównie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz wielu innych partnerów.

 

Konferencję zainaugurował wykład nadkomisarza Grzegorza Demicha z KMP we Włocławku – „Co gryzie dyżurnego? Służby alarmowe a ich obowiązki”. W dalszej części spotkania uczestnicy (ponad 150 osób reprezentujących Policję, ośrodki pomocy społecznej, oświatę, służbę zdrowia, służbę kuratorską, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminne zespoły interdyscyplinarne oraz samorządy gminne  z terenu powiatu włocławskiego) mieli do wyboru 6 specjalistycznych warsztatów. 

Tematy zajęć warsztatowych:

 • Przemoc a zaburzenia psychiczne. Przyczyna, czy skutek?
 • Diagnoza uzależnienia czyli: jak rozpoznać uzależnienie – kryteria i symptomy
 • Techniki komunikowania się z klientem w kryzysie.
 • Młody agresor. Zachowania agresywne u dzieci – przyczyny, przejawy, skutki.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Oddziaływania profilaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy – propozycje rozwiązań.

Zwieńczeniem konferencji był wykład „Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy” wygłoszony przez Krzysztofa Sarzałę (psycholog, terapeuta, Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańsk).

Liczny udział przedstawicieli różnych służb świadczy o nieustannie dużym zapotrzebowaniu na tego typu spotkania, a zaangażowanie organizatorów konferencji, daje nadzieję na kontynuację projektu w kolejnych latach.

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

czerwiec 2017

 

Inauguracja konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuWystąpienie p. Jacka Habanta – Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej w czasie konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuUczestnicy konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuZajęcia warsztatowe podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuZajęcia warsztatowe podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuZajęcia warsztatowe podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we WłocławkuZajęcia warsztatowe podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów, Włocławek, 6 czerwca 2017, fot. komenda Miejska Policji we Włocławku