Sprawy społeczne

Zmiana terminów dyżurów prawnych

Informujemy, iż w najbliższym czasie ulegną zmianie terminy dyżurów prawnych z zakresu przemocy w rodzinie w następujących lokalizacjach:

 

– Brodnica (7 lipca – dyżur w godzinach 8.00 – 13.00, zamiast 9.30-14.30)

– Brodnica (dyżur odbędzie się 11 sierpnia zamiast 4 sierpnia)

– Chełmno (dyżur odbędzie się 8 sierpnia zamiast 1 sierpnia)

Więcej informacji o dyżurach prawnych, organizowanych przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod linkiem:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawnikow-poza-biurem,46,l1.html

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

czerwiec 2017