Sprawy społeczne

Serce - kampania biała wstążka

Biała Wstążka 2017

Podobnie jak w poprzednich latach, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego włączył się w międzynarodową kampanię społeczną Biała Wstążka.

 

Kampania ta to wiele różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez wszelkie podmioty, zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet, a przede wszystkim zainspirowanie mężczyzn do sprzeciwu wobec tego zjawiska.

 

Wpisując się w ten przekaz, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podjął działania poszerzające świadomość społeczną w zakresie konieczności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Na łamach Gazety Pomorskiej zostało opublikowane charakterystyczne ogłoszenie, które ukazało się w weekendowych wydaniach gazety:
1 oraz 8 grudnia 2017 roku.

 

 

Drugim elementem kampanii jest billboard przypominający o akcji, który w terminie od 27 listopada do 13 grudnia 2017 r. ukazuje się w serwisie www.pomorska.pl.

 

O tym jak samorząd naszego województwa włączał się w kampanię Biała Wstążka w latach ubiegłych pisaliśmy na stronach:

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2016

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2015

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2014

 

Baner mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet

 

Baner - Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka”

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

 

grudzień 2017