Sprawy społeczne

Spotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Włocławek 30..XI.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Spotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Włocławek 30..XI.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Superwizja na zakończenie roku

Jednym z przedsięwzięć kończących piąty rok realizacji Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Superwizja to metoda doskonalenia zawodowego, która polega na spotkaniu specjalisty, pracującego w obszarze szeroko pojętego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, z bardziej doświadczonym specjalistą (posiadającym certyfikat superwizora) w danej dziedzinie. Celem superwizji jest doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez omawianie trudności i mechanizmów, które pojawiają się w pracy, wymiana doświadczeń oraz  omawianie zasad etycznych postępowania.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się jeszcze w listopadzie 2017 r. w Toruniu i było dedykowane specjalistom na co dzień pełniącym dyżury w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. W czasie sesji grupowej oraz spotkań indywidualnych konsultanci (zarówno psychologowie, jak i prawnicy) mogli uzyskać pomoc i wsparcie doświadczonej superwizorki – Pani Renaty Durdy.

 

Seria kolejnych spotkań superwizyjnych, tym razem z udziałem członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, prowadzona była w kilku miastach naszego województwa.

30.XI.2017 r. we Włocławku spotkali się w dwóch grupach specjaliści z gminy Miasto Włocławek oraz gmin wiejskich: Włocławek,  Koneck i Waganiec.

1.XII.2017 r. w Chełmnie spotkały się osoby pracujące w gminie Świecie (I grupa) i gminie wiejskiej Chełmno (II grupa).

5.XII.2017 r. w Sępólnie Krajeńskim z superwizji skorzystali profesjonaliści z gminy Sępólno Krajeńskie.

6.XII.2017 r. w Grudziądzu spotkali się specjaliści z gmin Miasto Grudziądz i Grudziądz (I grupa) oraz Łasin, Rogóźno i Świecie nad Osą (II grupa).

 

Ostatnie spotkanie, kończące serię superwizji zaplanowaną na rok 2017, odbyło się w Brodnicy i brali w nim udział członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z Rypina (zarówno z gminy miejskiej, jak i wiejskiej) i gminy wiejskiej Brodnica (I grupa), a także z gminy Wąbrzeźno (II grupa). Łącznie w okresie XI – XII 2017 r. 92 osoby skorzystały z superwizji w ramach opisanego powyżej projektu.

 

Spotkania we Włocławku i Chełmnie prowadziła Pani Katarzyna Łęgowska, a w Sępólnie Krajeńskim, Grudziądzu i Brodnicy Pani Renata Durda. Obie Panie posiadają Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4149/lista_certyfikowanych_superwizorow.pdf)

 

Kolejne superwizje dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych zaplanowane są na pierwszy kwartał 2018 r.

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

 

grudzień 2017

 

Spotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Włocławek 30..XI.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Włocławek 30..XI.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Chełmno 1.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Katarzynę Łęgowską, Chełmno 1.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Renatę Durdę, Sępólno Krajeńskie 5.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Renatę Durdę, Sępólno Krajeńskie 5.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Renatę Durdę, Grudziądz 6.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Renatę Durdę, Grudziądz 6.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySpotkanie superwizyjne prowadzone przez p. Renatę Durdę, Brodnica 7.XII.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy