Sprawy społeczne

Konferencja Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR Grudziądz
Konferencja Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR Grudziądz

Razem przeciw przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało w dniu 27 października 2017 r. Konferencję Powiatową „Razem przeciw przemocy” adresowaną do szerokiego grona osób stykających się (realnie lub potencjalnie) w swojej pracy zawodowej z osobami dotkniętymi przemocą domową.

 

Poruszane na konferencji zagadnienia to: próba analizy skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu grudziądzkiego, prezentacja różnych form pomocy ofiarom przemocy świadczonej przez różne instytucje i organizacje (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci), a także prezentacja działań skierowanych do sprawców przemocy domowej.

 

Kierownik Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia UM WKP – pani Elżbieta Opiłowska, w prezentacji „Działania i oferta samorządu województwa i samorządów gminnych naszego regionu w zakresie pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc” przedstawiła różnorodne formy pracy w obszarze eliminowania zjawiska przemocy domowej, wynikające z realizowanego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku”. W części poświęconej ofercie pomocy kierowanej do osób jej doświadczających zaprezentowała projekt „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie”. W części dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy przedstawiła Program korekcyjno-edukacyjny „Bez Przemocy”, który jest rekomendowany przez samorząd województwa do pracy rewalidacyjnej ze sprawcami przemocy domowej w naszym województwie.

 

Grudziądzka konferencja to kolejna inicjatywa w regionie łącząca różne środowiska i szczeble administracji samorządowej i budująca koalicję przeciw przemocy w rodzinie.

 

Więcej informacji o konferencji dostępna jest również na stronie PCPR Grudziądz

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

 

listopad 2017

 

Konferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR GrudziądzKonferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR GrudziądzKonferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR GrudziądzKonferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR GrudziądzKonferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR GrudziądzKonferencja  Razem przeciw przemocy, Grudziądz, 27.X.2017 r., fot. PCPR Grudziądz