Rolnictwo

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu w Ogrodach Przelewice, Fot. Tomasz Bieńkowski
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu w Ogrodach Przelewice, Fot. Tomasz Bieńkowski

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Z wielką radością dzielimy się informacją o naszym udziale w finale ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Inicjatywa Sołectwa Młyniec Drugi znalazła się w gronie finalistów konkursu, co jest ogromnym wyróżnieniem oraz dowodem na skuteczność i zaangażowanie lokalnej społeczności. Podium otrzymało przedsięwzięcie „Wizualne wyróżniki Smogorzowa, pierwszej siedziby biskupstwa śląskiego, nawiązujące do legendy i historii wsi” Sołectwa Smogorzów, w gminie Namysłów w województwie opolskim.

 

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest organizowany corocznie, aby promować i nagradzać najciekawsze oraz najbardziej efektywne projekty realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju lokalnych społeczności, propagowanie dobrych praktyk oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych działań.

Nasz projekt o nazwie Ze Skandynawii do Młyńca – tysiące lat historii zapisanej w kamieniach zaangażował ogromne siły mieszkańców, przedsiębiorców, wolontariuszy. Na nieużytecznej przed realizacją projektu przestrzeni powstało lapidarium z ekspozycją głazów narzutowych świadczących o obecności lądolodu skandynawskiego i historii Ziemi. Najmłodszy głaz liczy sobie 400 milionów lat, a najstarszy prawie dwa miliardy. To miejsce ma szansę stać się atrakcją turystyczną regionu, a z pewnością świadczy o dziedzictwie geologicznym i georóżnorodności regionu.

Zaangażowanie społeczności: w realizację projektu aktywnie włączyli się mieszkańcy, przedsiębiorcy i wolontariusze, którzy poprzez swoja pracę i zaangażowanie przyczynili się do jego sukcesu.

Innowacyjne rozwiązania: zastosowano innowacyjne podejście do zagospodarowania nieużytecznej przestrzeni w centrum miejscowości, które nie tylko poprawiły estetykę sołectwa, ale również zwiększyły jego funkcjonalność.

Trwałe efekty: projekt przyniósł długotrwałe korzyści, z których będą mogły korzystać przyszłe pokolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację lapidarium. Wasze wsparcie, praca i entuzjazm były kluczowe dla jego realizacji. Dziękujemy również organizatorom ogólnopolskiego konkursu, Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów oraz wszystkim, którzy nam kibicowali.

Jesteśmy zmotywowani do dalszego działania i poszukiwania innych, ciekawych projektów. Już niedługo ogłosimy nabór do kolejnej edycji konkursu.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zaangażowanym w projekt Ze Skandynawii do Młyńca – tysiące lat historii zapisanej w kamieniach.