Rolnictwo

Uroczystość wręczenia odznak dla sołtysów z Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Uroczystość wręczenia odznak dla sołtysów z Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Kujawsko-Pomorska Rada Sołtysów

Dnia 16 kwietnie 2024 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/775/24 powołał do istnienia Kujawsko-Pomorską Radę Sołtysów. Organ ten będzie miał charakter doradczo-konsultacyjny i inicjatywny przy Marszałku Województwa. Sołtysi z każdej gminy mogą wybrać ze swojego grona jednego przedstawiciela do Rady i przesłać pisemne zgłoszenie oraz zgodą kandydata do Marszałka Województwa. Wzór formularza zgłoszeniowego i zgody kandydata oraz Regulamin Rady znajdą Państwo w linkach poniżej.

 

  1. Regulamin Kujawsko-Pomorskiej Rady Sołtysów
  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata KPRS
  3. Zgoda kandydata i oświadczenie RODO