Rolnictwo

""

Informacja o przyznanych dotacjach

Uchwałą nr III/59/24 z dnia 17 czerwca 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku

 

Gminy mogą realizować zadanie od 17 czerwca 2024 r.

 

Wykaz przyznanych dotacji dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku