Rolnictwo

Informacja o przyznanych dotacjach

UCHWAŁĄ Nr XLIV/601/22 z dnia 25 czerwca 2022 r. SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku

 

Gminy mogą realizować zadanie od dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

Załącznik: Wykaz przyznanych dotacji dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku