Rolnictwo

Informacja

 UCHWAŁĄ Nr 19/570 z dnia 13 maja 2015 r

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych
na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych

Spółki wodne mogą realizować zadanie od dnia 13 maja 2015 r.

Załącznik: Wykaz wniosków spółek wodnych, którym przyznano dotacje w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku