Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Programy Polityki Zdrowotnej – informacje dla mieszkańców
 

Programy profilaktyczne realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Programy profilaktyczne realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował zestawienie dostępnych w naszym regionie programów profilaktycznych finansowanych przez inne podmioty niż samorząd województwa. Mogą z nich bezpłatnie korzystać osoby z różnych grup wiekowych.

Czytaj więcej

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej

Czytaj więcej

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim (realizacja – 2019 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkursy ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/659/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.) oraz w zakresie koordynacji programu (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/661/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

Czytaj więcej

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM realizacja - 2019 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkursy ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/660/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. i nr 27/1228/19 z dnia 17 lipca 2019 r.) oraz w zakresie koordynacji programu (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/662/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

Czytaj więcej

Program Zapobiegania Upadkom Dla Seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim (realizacja - 2019 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu (uchwała nr 15/611/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.).

Czytaj więcej

Kujawsko - Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej (realizacja – 2019 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 15/612/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

Czytaj więcej

Seniorze jesteś WAŻNY!

Grafika

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poznając lokalnie uwarunkowania i potrzeby podejmuje szereg działań i inicjatyw na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone