Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

Listy okolicznościowe

Listy do uczestników wydarzenia, na ręce gospodarza województwa, skierowali