Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Średnie miasta zyskały nowe możliwości

Projekt strategiczny SOR „Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”

 

Jednym z projektów strategicznych zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest „Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”, którego celem ma być osiągnięcie wymiernych efektów związanych z odbudową bazy gospodarczej oraz wzmocnieniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze jako ważnych centrów aktywności społeczno-gospodarczej.

 

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich tj. 255 miast w Polsce. Natomiast szczególnej interwencji potrzebują 122 ośrodki miejskie w Polsce, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

 

Pakiet dla średnich miast ma dwa podstawowe założenia. Z jednej strony jest to zapewnienie optymalnych warunków dla inwestycji publicznych. Z drugiej strony, zaangażowanie organów samorządowych w wyszukiwanie potencjalnych inwestorów, polegające na oferowaniu samorządom narzędzi do tworzenia warunków, które przyciągną inwestorów do średnich miast.

 

W ramach pakietu zapewniony został preferencyjny dostęp do finansowania, którego źródłem są fundusze europejskie – nie tylko dla samorządów ale także przedsiębiorców, szkół czy ngo z obszarów średnich miast).

 

Więcej informacji nt. pakietu dla miast średnich (w tym odnośnie dedykowanych naborów dla miast średnich, inicjatyw powiązanych z pakietem dla średnich miast) znajduje się na portalu:

http://www.mr.gov.pl/rozwoj-miast

 

Pilotażowy program „Pakiet wsparcia miast średnich” Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju

 

Warto w tym miejscu wskazać, że Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach SOR. Pilotażem ma być objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (każdy samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych na oddzielnych formularzach). Następnie po przeprowadzeniu selekcji, specjaliści Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami, w celu przeanalizowania ich potrzeb rozwojowych pod kątem możliwych źródeł finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej w jakiej może być realizowane rozważane przedsięwzięcie. Celem tych działań ma być poznanie potrzeb rozwojowych miast średnich, których realizacja pozwoliłaby na poprawę ich sytuacji społeczno-gospodarczej, a także na poznanie i wskazanie potencjalnych źródeł finansowania tych potrzeb.

 

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać samorządy miast średnich, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby SOR. W województwie kujawsko-pomorskim są to miasta: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

 

Nabór będzie trwał od 17.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 

Więcej informacji na temat pilotażu, wykaz miast średnich z analizy PAN oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu:

https://pfr.pl/pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-jako-partner-strategiczny-ministerstwa-rozwoju-oglasza-nabor-potrzeb-inwestycyjnych-w-programie-pakiet-wsparcia-miast-srednich/

 

Źródła informacji:

http://www.mr.gov.pl/rozwoj-miast

https://pfr.pl/pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-jako-partner-strategiczny-ministerstwa-rozwoju-oglasza-nabor-potrzeb-inwestycyjnych-w-programie-pakiet-wsparcia-miast-srednich/