Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast – Ministerstwo zaprasza samorządowców na konferencję

W dniach 13-14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się konferencja pt. „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast. Perspektywy Polski, Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadą Francji oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Celem konferencji będzie przybliżenie pracownikom samorządowych służb odpowiedzialnych za działania dotyczące ochrony zabytków oraz pracownikom urzędów miast zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne możliwości, jakie daje wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w programowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych.

 

Tematyka konferencji:

  • Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w programach rewitalizacji?
  • Jak zarządzać, eksponować dziedzictwo, aby wesprzeć rozwój gospodarczy?
  • Jak zadbać o integrację społeczności lokalnych, kształtowanie odpowiedzialności za swoje otoczenie?
  • Jak zainteresować, zorganizować i wykorzystać turystykę miejską na zrewitalizowanych obszarach miast historycznych?
  • Jak zapewnić harmonię przestrzenną między dawnym i nowym zasobem nieruchomości?
  • Jak uregulować nowe relacje miedzy partnerami rewitalizacji z sektora publicznego i prywatnego?

 

Wszelkie informacje na temat konferencji, w tym również formularz rejestracyjny, dostępne są tutaj.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.