Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Konferencja „Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni”, 26 października 2016 roku, UMK w Toruniu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi, 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

– Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

 

zapraszają do udziału 

w konferencji naukowo-technicznej 

 

„Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni” 

 

26 października 2016 roku

 

Termin i miejsce:

26 października br. roku, godz. 11.00-15.00, Audytorium prof. R.Galona (sala nr 104), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, Toruń. 

 

Tematyka

  • metody i narzędzia analizy stanu przestrzeni; 
  • identyfikacja obszarów ładu przestrzennego i zagrożonych nieładem;
  • przyczyny, uwarunkowania i skutki nieładu; 
  • przykłady praktyk pozytywnie i negatywnie oddziałujących na przestrzeń;
  • zasady kształtowania ładu i rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnych za porządek przestrzenny. 

Konferencja ta kończy projekt, którego celem jest wykonanie opracowania „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania”. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.