Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pan dr Krzysztof Matela - Przewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie Prezydium
Pan dr Krzysztof Matela - Przewodniczący K-P WRDS - zdalne posiedzenie Prezydium

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się I w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczących K-P WRDS propozycji do „Programu i harmonogramu działania K-P WRDS na 2021 r.”

Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego „Program i harmonogram działania K-P WRDS na 2021 r.” przyjęty zostanie przez Prezydium K-P WRDS i zatwierdzony przez K-P WRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego br. Podstawą opracowania programu i harmonogramu K-P WRDS są propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzącą w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

  1. Harmonogram kolejnych posiedzeń.

Przewodniczący K-P WRDS przedstawił propozycje terminów posiedzeń Prezydium i posiedzeń plenarnych Rady, które zostały przez Prezydium przyjęte.

  1. Sprawy organizacyjne.

Pan Roman Rogalski - Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, przybliżył członkom Prezydium wiadomości dotyczące stanowiska K-P WRDS w sprawie rozszerzenia Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte.

 

Pan Andrzej Arndt - Wiceprzewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie PrezydiumPan dr Krzysztof Matela - Przewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie PrezydiumPan Roman Rogalski - Wiceprzewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie PrezydiumPan Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa - zdalne posiedzenie Prezydium K-P WRDS

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone