Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

III posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

III posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata Wiśniewska
III posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata Wiśniewska

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 28 maja 2019 r. w ośrodku WILGA przy ul. Leśnej w Górznie.

 

Głównymi tematami posiedzenia były:

 1. Sprawy organizacyjne, w tym:
 • przyjęcie uchwały nr 7/2019 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zmieniającej plan finansowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2019 rok. Z uwagi na brak quorum, uchwała zostanie poddana pod głosowanie w drodze głosowania korespondencyjnego.

 

 1. Kolejnym tematem posiedzenia była: sytuacja ekologiczna w województwie kujawsko-pomorskim z udziałem:
 • Pani Małgorzaty Walter - Dyrektora Departamentu Środowiska UM WK-P
 • Pana Jacka Goszczyńskiego - przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Pana Jana Pakalskiego - przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • Pana mł. kpt. Sławomira Sulkowskiego – przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 • Pana dr hab. inż. Andrzeja Tiukało, IMGW-PIB - przedstawiciela Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Pana mgr Przemysława Ciesielskiego - przedstawiciela Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 • Pana Sławomira Flanza - Zastępcy Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 • Pana Zbigniewa Szcześniaka - Prezesa Stowarzyszenia "Tilia"
 • Pana Piotra Karpińskiego - Prezesa Koła Łowieckiego Bażant w Unisławiu.

 

 1. Dalszym tematem posiedzenia był: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego, który przedstawił:
 • Pan Mariusz Leszczyński - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

 

 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232) w imieniu marszałka województwa sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ w 2018 r. oraz wstępne założenia prac nad nową strategią rozwoju województwa przedstawił Pan Adam Stańczyk - Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego UM WK-

 

III posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata WiśniewskaIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Beata Wiśniewska

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone