Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław Łączny
Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław Łączny

I/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, obyło się 24 czerwca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w Bydgoszczy.

 

Głównym tematem posiedzenia była Analiza realizacji praw osób niepełnosprawnych w świetle systemu wsparcia i nowych rozwiązań systemowych. W tym temacie zostały przedstawione następujące prezentacje:

  1. Kwalifikacja do systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle obowiązującego prawa – Pani Aleksandra Poeplau, Przewodnicząca Zespołu, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny,
  2. Problemy świadczenia usług opiekuńczych i opieki wytchnieniowej świadczonej osobom ze szczególnymi potrzebami, jako skutku utraconej sprawności – Pani Justyna Dachniewicz, Kierownik Oddziału Planowania i Kontroli realizacji budżetu w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  3. System wsparcia osób niepełnosprawnych a polityka równego traktowania – Paweł Bednarski, Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania.

 

Ustalono, że na podstawie propozycji rozwiązań dedykowanych określonym problemom, nadesłanych przez członków Zespołu ds. osób niepełnosprawnych, zostanie przygotowane Stanowisko Zespołu nt. oceny efektywności systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, które zostanie przekazane członkom Prezydium K-P WRDS.

 

 W wyniku zmian regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zmianie ulega regulamin Zespołu ds. osób niepełnosprawnych, który został przyjęty jednomyślnie.

 

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy K-P WRDS, fot. Jarosław Łączny