Lokalne Grupy Działania

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej  Wisły informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 4/2018 

Termin składania wniosków:  od 16.08.2018 r. do  31.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

Limit środków w ramach naboru: 140 000 zł

www.zakolewisly.pl