Lokalne Grupy Działania

Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: 22/08/2018 – 05/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacjiBudowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł

Minimalna wysokość dofinansowania – 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: 22/08/2018 – 05/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

Wysokość pomocy – od 50 000,00 do 100 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl