Aktualności z LGD

Logo Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 19/02/2018 – 05/03/2018

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.

Limit środków w ramach naboru: 964 517,04 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00  zł

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50 000,00 zł

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: 19/02/2018 r.- 05/03/2018 r.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  na obszarze LSR do 2023 r.

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  50 000,00 zł

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne LGD