Aktualności z LGD

Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” zaprasza do biura LGD na spotkania informacyjne z zakresu zobowiązań wynikających z zawartych umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętych PROW na lata 2014-2020.

 

Terminy spotkań:

14.03.2018 r. – godz. 8.30-12.30 – „Konkurencyjność wydatków PROW”

14.03.2018 r. – godz.12.30-16.30 – „Umowa i jej realizacja”

15.03.2018 r. – godz. 8.30-12.30 – Wniosek o płatność”.

Zapisy od 08 do 12.03.2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie : www.lgdvistula.org