Aktualności z LGD

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji: Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: 09/02/2018 r. – 23/02/2018 r.

Limit środków w ramach naboru: 3 600 000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60 000,00 zł

www.czarnoziemnasoli.pl