Aktualności z LGD

Relacja ze Szkoleń organizowanych przez Lokalne Grupy Działania

W dniach 21 i 22 lutego LGD Dorzecza Zgłowiączki zorganizowała szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji konkursowej w ramach działań podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW.

 

Szkolenie prowadził Pan Tomasz Wysocki. Uczestnicy zapoznali się na początku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku dotyczącego „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Następnie kilka zdań powiedzianych zostało o wniosku o dofinansowanie. Potencjalni beneficjenci konkursów dla przedsiębiorców dowiedzieli się krok po kroku jak wypełnić każde pole w biznesplanie, jak sporządzić analizy finansowe, opisać potencjalnych klientów, kontrahentów oraz konkurencję na rynku. W marcu odbędzie się jeszcze jedno szkolenie w tym zakresie.

 

LGD Dorzecza Zgłowiączki – Szkolenie z zakresu Biznesplanu LGD Dorzecza Zgłowiączki – Szkolenie z zakresu Biznesplanu LGD Dorzecza Zgłowiączki – Szkolenie z zakresu Biznesplanu LGD Dorzecza Zgłowiączki – Szkolenie z zakresu Biznesplanu

Od pomysłu do własnej firmy.

Pod takim hasłem trwa aktualnie spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław. Skierowane do przyszłych przedsiębiorców. Szkolenie poprowadzi Piotr Sylwestrzak – przedsiębiorca działający na rynku od ponad 18 lat, m.in. jako trener oraz doradca z wiedzy biznesowej i zagadnień prawnych, specjalista z zakresu przygotowania i tworzenia biznesplanów.

 

LGD Inowrocław – Szkolenie „Od pomysłu do własnej firmy” LGD Inowrocław – Szkolenie „Od pomysłu do własnej firmy” LGD Inowrocław – Szkolenie „Od pomysłu do własnej firmy” LGD Inowrocław – Szkolenie „Od pomysłu do własnej firmy” LGD Inowrocław – Szkolenie „Od pomysłu do własnej firmy”