Aktualności z LGD

Projekty w zakresie włączenia społecznego w LGD Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na projekty objęte grantami, które zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać do 24 września 2018 roku do biura LGD Ziemia Gotyku. Granty przeznaczone są na  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wysokość maksymalna dofinansowania stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2018r.

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. W terminie naboru wniosków LGD zapewnia wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie spotkania doradczego w biurze LGD.

 

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/365-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/366-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/367-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018-g

 

LGD zaprasza na spotkanie informacyjne upowszechniające informacje o możliwości pozyskania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów dotyczących rozwiązywania problemów grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Spotkanie odbędzie się 4 września o godz. 10.00 w Bibliotece – Centrum Kultury w Łubiance.