Aktualności z LGD

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Województwo kujawsko-pomorskie zdecydowało po raz kolejny w perspektywie lat 2021-2027 na zastosowanie instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na naszym terenie.

 

W dniu 10 marca 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o  wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania w latach 2023-2027.  Dzięki temu istniejące lub nowopowstałe LGD  będą mogły pozyskać środki na realizację lokalnych inicjatyw. Na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano środki w wysokości 52 602 730 € w ramach Priorytetu 7 Rozwój lokalny regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz ok. 47 064 370 € w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Finansowania w ramach kolejnej perspektywy dokonuje się spośród tych LGD, które spełnią określone warunki.  Wnioski można składać w terminie od 11.04.2023 do 07.06.2023. Dokumentacja konkursowa w tym: opis sposobu przygotowania wniosku, wymagane dokumenty, tryb składania wniosków, proces oceny i wyboru  określony został  w dokumentach zamieszczonych do ogłoszenia na stronie www.mojregion.eu w zakładce RLKS – mojregion.eu/rpo/aktualnosci-rlks.

 

Zachęcamy wszystkie instytucje związane z kulturą, nauk i sportem, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane w rozwój regionu do kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania. Najbliższy miesiąc będzie okresem intensywnych konsultacji Lokalnych Strategii Rozwoju i Państwa głos może mieć istotny wpływ na kształt projektów realizowanych w nowej perspektywie.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu w Wydziałem Koordynacji RLKS pod adresem mailowym kontakt.rlks@kujawsko-pomorskie.pl