Aktualności z LGD

""

MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Kujaw i Pomorza w ramach interwencji LEADER

W dniu 6 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla województwa kujawsko-pomorskiego na komponenty wdrażanie i zarządzanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi:  45 300 000 euro.  Środki te zapewnią finansowanie w ramach funduszu rolnego 20 lokalnych strategii rozwoju funkcjonujących na obszarach wiejskich wybranych w konkursie na wybór LSR.

 

Pliki do pobrania:

pismo z MRiRW

tabela – wysokość środków