Aktualności z LGD

Logotyp RLKS

INFORMACJA O WYBORZE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

W dniu 4 grudnia 2023 roku Komisja wybierająca strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) podjęła uchwałę w sprawie wyboru LSR. W konkursie wystartowało 28 Lokalnych Grup Działania, z których 27 spełniło warunki dostępu i zostało wybranych do realizacji.

 

Lokalne Strategie Rozwoju finansowane będą w ramach Priorytetu 7 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Wybrane strategie pozwolą na wsparcie m.in. inicjatyw służących przeciwdziałaniu  wykluczeniu społecznemu osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży i innych środowisk wymagających integracji społecznej, a także projektów pozwalających na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

 

Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027 znajduje się w poniższej uchwale.