Aktualności z LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Numer konkursu LGD: 2/2018

 

Termin naboru wniosków: od 09.08.2018 r. do 23.08.2018 r.

 

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

 

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r. Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

 

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 228 000 PLN.

 

www.lgd-paluki.pl