Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020.

 

Nr konkursu LGD: 1/2018.

Termin składania wniosków: 03.04.2018 – 20.04.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 660 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 60.000,00 zł.

www.lgd.borytucholskie.pl.