Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 21 maj 2018r. do 28 maja 2018 r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne. Cel szczegółowy 2.1 Rewitalizacja. Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1 064 528,45 PLN.

www.podgrodzietorunskie.pl