Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2018
Termin składania wniosków: 21/05/2018 – 05/06/2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
Forma wsparcia: (premia) 60 000,00 zł
Limit środków w ramach naboru: 600 000,00 zł
Kwota wsparcia równa: 60 000,00 zł
www.lgdwabrzezno.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: 21/05/2018 – 05/06/2018 r.

Zakres tematyczny operacji:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Przedsięwzięcie: Udostępnienie komunikacyjne obiektów użyteczności publicznej.

Limit środków w ramach naboru: 126 656,92 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl